Lars Roar Frøyland er stipendiat på Voldsprogrammet ved NOVA, OsloMet, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Hans primære forskningsinteresse er problematferd blant ungdom, og han arbeider nå med en doktoravhandling om voldsbruk.

Han har tidligere arbeidet med en rekke ulike temaer relatert til ungdomsliv, som data- og pengespill, depressive plager, lokale forskjeller i ungdomsliv og sosial ulikhet. Metodisk benytter han seg av statistiske analyser, og han har arbeidet både med spørreundersøkelser og registeropplysninger fra offentlige myndigheter.