Svein-Erik Fjeld arbeider for Utdanningsdirektoratet med hovedvekt på Veilederkorpset, Ungdomstrinn i utvikling og FYR. Han har mange års praksis fra den videregående skolen i Hordaland, blant annet som lærer, studieinspektør, rektor og opplæringsdirektør. Fjeld har i hele sin tid i skoleverket på ulike måter engasjert seg i skoleutviklingsarbeid, også i internasjonale sammenhenger.