Trond Frigstad jobber som førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, pedagogisk institutt. Han har lang erfaring innenfor barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste, voksenopplæring og universitet. Videre har han hatt sentrale lederstillinger i kommuner, hos Statsforvalteren, i Direktoratet for samfunnssikkerhet og hos Fylkesmannen i Buskerud.

Frigstad jobber til daglig med å undervise og utvikle nye studietilbud i lærerutdanningen. Han har publisert artikler om innsats i kroppsøvingsfaget og om barns erfaringer i barnevernet. For tiden er han i ferd med å ferdigstille en artikkel om læreres handlingsrom.