Forfatterbilde

Frank Rafaelsen

Frank Rafaelsen er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn. Han har bakgrunn fra PP-tjenesten og har siden 2006 jobbet med skoleutvikling og utvikling av profesjonelle læringsfelleskap i skolen. Han er veileder i Læringsmiljøprosjektet og har vært del av forskergruppen i CIESL-prosjektet.

Hans faglige interesser inkluderer klasseledelse, lekteori, læringsteori, klasseromsobservasjon, autonomistøtte i klasserommet og danningsteori.

Artikler