Anette Arnesen Grønlie er Ph.d.-stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og er tilknyttet forskningsprosjektet «Støtte til mestring». Hun har jobbet som spesialkonsulent i Utviklingsavdeling barn ved NUBU siden 2010, hovedsakelig med implementering av foreldreveiledningsprogrammet Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) og kommunemodellen Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR).