Gunnar Grut er statsviter og universitetslektor ved Program for lærerutdanning, NTNU. Han er prosjektleder for karakterstøttende prøve i samfunnsfag for 10. trinn (KSSAF10). Forskningen er særlig rettet mot didaktisk utvikling gjennom digitale grensesnitt.  Grut arbeider med en avhandling om norsk lærerutdanning som politisk prosjekt. Han underviser i samfunnsfagdidaktikk og forskningsmetode.