Øystein Gilje er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO). Han har bakgrunn som ungdomsskolelærer og journalist i NRK, og har de siste 12 årene arbeidet med medier, ungdom, teknologi og læringsidentitet i flere store forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Doktorgradsarbeidet MODE, MEDIATION and MOVING IMAGES (2010) belyser hvordan elever arbeider med digitale verktøy. Gilje leder forskningsprosjektet Ark&App på oppdrag fra UDIR. Prosjektet som omhandler læremidler og arbeidsformer i skolen avsluttes og publiseres våren 2016. Twitter: @ogilje