Per Einar Garmannslund er dosent ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han underviser på master i spesialpedagogikk og i lærerutdanning. Garmannslund har forsket på selvregulering og utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Han har lang erfaring fra skolen, både som lærer og med skoleledelse. Garmannslund er opptatt av elevers lærings- og arbeidsvaner og har et spesielt fokus på elever i ungdomstrinnet. Han er også opptatt av kompetanseutvikling og ha engasjert seg i skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Kontakt pereg@uia.no.