Tina Gerdts-Andresen har en kombinert juridisk og barnevernfaglig utdanning, med master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, og en rekke videreutdanninger innen veiledning, barnevern i et minoritetsperspektiv, vold i nære relasjoner, barnevernfaglig utredningsarbeid, samt forsknings- og analysemetoder.

Hun har lang yrkeserfaring fra barnevernfaglig arbeid både innen kommunal barneverntjenesten og som seniorrådgiver hos Statsforvalteren (tidligere fylkesmann). Hun har en barnevernfaglig forskerprofil, og hvor doktorgradsarbeidet omhandler barns rett til familieliv etter omsorgsovertakelse.