Veerle Garrels er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Spesialpedagogikk, UiO. Hun forsker på opplæring i selvbestemmelsesferdigheter for barn med utviklingshemning i grunnskolen. Tidligere har hun jobbet som spesialpedagog på autismeteamet ved Barnehabiliteringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Hun har også lang erfaring fra direkte arbeid med barn og unge med utviklingshemning og/eller autisme i bolig og skole. Hennes faglige interesser er bl.a. selvbestemmelse, autismespekterforstyrrelser (TIOBA, TEACCH & kognitiv atferdsterapi), forebygging av utfordrende atferd og psykiske lidelser, og målrettet miljøarbeid.