Forfatterbilde

Glenn-Egil Torgersen

Glenn-Egil Torgersen er professor i pedagogikk ved Forsvarets høgskole i Oslo. Han er også sensor og gjesteforeleser ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Han er vitenskapelig leder for forskningsgruppen «Pedagogikk og det uforutsette», og redaktør av boken «Pedagogikk for det uforutsette» (Fagbokforlaget, 2015, under utgivelse). Torgersen er også utdannet allmennlærer, har jobbet på alle trinn i grunnskolen, vært praksislærer og jobbet med pedagogikk i lærerutdanningen, spesielt innen IKT og pedagogikk.

Artikler