André Horgen er førstelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Sør-Øst Norge. Han har gitt ut bøkene: Kano på vann og vassdrag, Kanopadling og Friluftslivsveiledning og Friluftslivsveiledning, vinterstid. Begge på Høyskoleforlaget, henholdsvis i 2009 og 2010. Han er redaktør for den vitenskapelige antologien UTE, Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver som kom ut på Fagbokforlaget i 2015.