Anne Helgeland er senior forsker og familieterapeut ved avdeling for barn og unges psykiskehelse ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Forskningsinteresser er i landskapet av samfunnets syn på barn og beskyttelse av barns rettigheter, og inkluderer tema som mobbing i barnehagen, mobbing i skole, barns deltakelse i familieterapi og samspill voksnebarn.