Eili Hovland er 24 år og går 4. året på grunnskolelærerutdanning 1-7, ved Universitetet i Sørøst Norge. Hun har vært i praksis i forbindelse med studiene, i Danmark og flere skoler i Norge. Hun er særlig interessert i det spesialpedagogiske fagfeltet, og da spesielt psykisk helse som hun ønsker og håper på å skrive master om til høsten. Hovland er nettstudent, og bor i Ålvik i Hardanger sammen med sin samboer og deres datter.