Ellen Beate Hellne-Halvorsen er førsteamanuensis med doktorgrad i fagdidaktikk og skrivepraksiser. Hun er ansatt ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for yrkesfaglærerutdanningen. Skriveopplæring og fagskriving er hennes spesialfelt, med særlig vekt på skriveforskning innenfor det yrkesfaglige feltet; i yrker, i yrkesopplæring, yrkesfaglærerutdanning.

Hellne-Halvorsen har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitet i Oslo, og er førsteamanuensis med doktorgrad i fagdidaktikk og skrivepraksiser. Hun er ansatt ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for yrkesfaglærerutdanningen. Skriveopplæring og fagskriving er hennes spesialfelt, med særlig vekt på skriveforskning innenfor det yrkesfaglige feltet, skriftkyndighet i yrker og profesjoner, i yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning. Hun har deltatt i flere europeiske prosjekter knyttet til nøkkelferdigheter (key competences/soft skills) for voksne og innvandrere i samfunn og arbeidsliv. 

(Foto: OsloMet)