Eva Høiby er seniorrådgiver ved Kompetansesen- teret for barnehage og skole i Drammen, der hun har vært utviklingsleder for prosjektet «Drammens- skolen, Norges Beste Skole fra 2009–2015. Hun har læringsmiljø, sosial kompetanse og klasseledelse og ledelse som sine spesialfelt og har 21 års erfaring fra grunnskolen som lærer, veileder, inspektør og rektor (i 13 år). Hun arbeider også som veileder for skoleledere i andre kommuner gjennom Utdannings- direktoratets  veilederkorps.