Grethe Hilditch er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur, lang erfaring fra undervisning i skole og lærerutdanning og har spesialisert seg innen andrespråksfeltet. Hun er medforfatter i M.e. Nergård og I. Tonne (red.) (2008) Språkdidaktikk for norsklærere. Mangfold av språk og tekster i undervisningen. (Universitetsforlaget).