Hege Heiestad er seniorrådgiver ved Institutt for idrettsmedisinske fag og jobber med kunnskapsformidling i Skadefri-teamet ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole. Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF og MSc. idrettsfysioterapi. Gründer av Sprell levende AS og forfatter av bøkene "Sprell levende" og "Sprell levende, -for barnehagen". Heiestad har mange års arbeidserfaring som barnefysioterapeut, bedriftsutvikler, veileder samt kurs- og foredragsholder på ulike arenaer.