Inger Merethe Hansen har lærerutdanning, veilederutdanning og nordisk master i pedagogikk med innretning mot aksjonsforskning og veiledning. Hun er ansatt som universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet og har sitt arbeidsfelt innen veilederutdanning, veiledning for lærere i barnehage og skole. Hun er prosjektleder for Ny i nord – veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole, finansiert av Utdanningsdirektoratet.