Ingunn Dahler Hybertsen er prodekan for utdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er førsteamanuensis i pedagogikk med forskningsfelt innen områdene ledelse, utdanningsledelse, lederutvikling og læring.