Iver Hole har arbeidet mange år i ungdomsskolen i Røyken kommune. Han har vært vikarlærer, faglærer, kontaktlærer, sosiallærer, rådgiver, undervisningsinspektør, og i perioden 1983–2014 rektor på Slemmestad ungdomsskole. Han har vært og er særdeles opptatt av utviklingsarbeid. Han er nå tilknyttet Høgskolen i Buskerud/Vestfold