Kristin Helstad er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har 15 års erfaring som lærer- og skolelederutdanner fra Universitetet i Oslo og tidligere erfaring som lærer, skoleleder og forlagsredaktør. Helstad har utgitt en rekke artikler og bøker på norsk og engelsk.