Kristinn Hegna er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av hvordan ungdom lever sine liv i og utenfor utdanning, og hvordan deres oppvekst, erfaringer og identitet setter sitt preg på hvilke valg de gjør i utdanningsløpet, hvordan de ser seg selv i klasserommet, hvordan og hva de lærer og hvilke fremtidsplaner de har. Hun har særlig studert ungdoms valg av utdanning ved avslutningen av ungdomsskolen og overganger i utdanningssystemet.