Mette Hvalby er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring som lærer, veileder og lærerutdanner. Hvalby er ansatt som institusjonsansvarlig for skikkethet for lærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger, der hun også har fagansvar for praksislærerutdanning og profesjonsveiledning. Forskningsinteressene hennes er spesielt rettet mot profesjonsutvikling, veiledning og skikkethetsvurdering av lærerstudenter.