Natallia Bahdanovich Hanssen er professor i spesialpedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, hvor hun blant annet leder Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. Hennes forskningsområder omfatter først og fremst spesialpedagogikk og spesialpedagogisk praksis – samt ulike problemstillinger knyttet til prinsippet om inkludering og spesialpedagogens profesjon. En annet sentralt tema i hennes forskningsinteresse er mobbing, problematferd og klasseledelse.
Natallia.b.hanssen@nord.no