Peder Haug er professor emeritus i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Han har vore tilsett i toarstilling ved universitet både i Noreg og Sverige. Han var forskingsleiar for programmet Spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling og Program for evaluering av reform 97, begge i Norges forskningsråd. Peder Haug har skrive ei rekke bøker og fagartiklar, mellom anna om tilpassa opplæring og reformer i opplæringa.