Rune Hausstätter er professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hans forskingsfokus er spesialpedagogisk teori med et særlig fokus på inkluderende opplæring. Hausstätter har blant annet redigert og gitt ut bøkene Spesialpedagogikk og etikk (2010), Inkluderende spesialundervisning (2012) og Spesialpedagogikk fagidentitet og samfunnsnytte (2016)