Sigve Høgheim er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet, campus Sogndal. Høgheim har en doktorgrad i pedagogisk-psykologi med fokus på interessebaserte tiltak i ungdomsskolen. Han har siden 2015 jobbet i grunnskolelærerutdanning med undervisningsområder knyttet til læring, motivasjon, psykologi, pedagogikk og forskningsmetodologi. Hans forskningsinteresser er motivasjon i grunnskole og grunnskolelærerutdanningen samt vitenskapsfilosofi og psykometri.