Turid Horgen, M-pedagog(multifunksjonshemming), cand.paed.spes, spesialist i pedagogisk- psykologisk rådgiving, Utdanningsforbundet, nå pensjonert, tidligere seniorrådgiver ved Torshov kompetansesenter (fra 2013 Statped, avdeling sammensatte lærevansker), med område veiledning, utviklingsarbeid, kurs og undervisning. Hun har lang erfaring med elever med multifunksjonshemming, som lærer fra 1974 og rådgiver fra 1993. Med utgangspunkt i utviklingsprosjekter og praksiserfaringer har hun skrevet artikler og skrevet og redigert bøker, blant annet Det Nære språket(2006) og Muligheter (2009) og Multifunksjonshemming, Livsutfoldelse og læring (2010). Fokus for artikler og bøker er hvordan skape utvikling og læring for elevene med de største og mest sammensatte funksjonsnedsettelsene.