Jonas Yassin Iversen er utdannet grunnskolelærer og har undervisningserfaring fra introduksjonsprogram for nyankomne elever. For tiden er han stipendiat i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag ved Høgskolen i Innlandet. Han forsker på flerspråklighet i utdanning og har spesielt arbeidet med spørsmål knyttet til lærerutdanning og pedagogikk for flerspråklige klasserom. Han underviser i emner knyttet til flerspråklighet i grunnskolelærerutdanningen, samt i vitenskapsteori og metodologi på master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.