Forfatteravatar

Ingrid Pramling Samuelson

Ingrid Pramling Samuelson, professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, Sweden.

Artikler