Forfatteravatar

Ingrid Stock

Ingrid Stock er universitetslektor og phd-kandidat i anvendt språkvitenskap ved NTNU. Hennes undervisnings- og forskningsinteresser handler om akademisk skriving. I undervisningen av bachelor- og masterstudenter er hun spesielt opptatt av å øke studentenes bevissthet om skriving og tekster i egne fag – blant annet er medstudentrespons et vesentlig element for å øke studentenes tekst- og responskompetanse og utvikle faglig identitet. I doktorgraden er utvikling av faglig identitet også et sentralt tema. Hun var med på å utvikle ulike tilbud for både studenter og vitenskapelig ansatte hvor snakk om skriving står sentralt (Skrivenatt, Skrivesnakk, Skrivepunkt) som har blitt etablerte tilbud ved NTNU.

Artikler