Forfatterbilde

Iris Hansson Myran

Iris Hansson Myran er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har lang undervisningserfaring fra grunnskolen og har vært både fagleder, spesialpedagogisk rådgiver og har ledet kommunale nettverk. Hun har holdt en rekke kurs om skriving og skriveopplæring.

Fagområder: skriveutvikling, utforskende skriving i barnehagen, tilpasset opplæring, skriving som prosess, å gi rammer for elevenes skriving, vurdering for læring, skoleutvikling, lærende nettverk og håndskrift.

Artikler