Doris Jorde er leder av ProTed (Senter for fremragende lærerutdanning) ved Universitet i Oslo. ProTed generer ny kunnskap om undervisning og læring i samarbeid with UiT (Norges Arktiske Universitetet).

Hun er professor i naturfagdidaktikk og har vært leder av Naturfagsenteret. Hennes faglig interesser er knyttet til utvikling av nettbaserte læringsressurser (viten.no; naturfag.no ) og klasseromsstudier hvor læring i naturfag er i fokus.

Hun har deltatt i flere EU prosjekter knyttet til naturfag i skolen og lærerutdanning. Hun er medlem of PISA sin ekspertgruppe i naturfag.