Gerd Johansen er førsteamanuensis i fysikk- og naturfagdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Forskningsinteressene hennes kretser rundt scientific literacy og naturfagets relevans – for alle elever. Hun har lang undervisningserfaring fra praktisk-pedagogisk utdanning. Når denne teksten ble skrevet, arbeidet hun ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning.