Jan-Birger Johansen er for tiden emeritus professor i pedagogikk og generell didaktikk ved Nord universitet. Han har allsidig erfaring fra grunnskole, videregående skole, høgskole og universitet. Forskningsfokus har vært sosial og emosjonell læring, relasjonsutvikling og dialektikk. Han har vært gjesteprofessor ved Umeå Universitet og det svenske Högskoleverket. Utgitt vitenskapelige fagbøker og artikler innenfor danning, sosialisering, relasjonsutvikling og sosial- og emosjonell læring.