Kari Mari Jonsmoen er fprofessor ved Enhet for akademisk språkpraksis, universitetsbiblioteket, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har lang erfaring som underviser og forsker, og har i særlig grad vært opptatt av studenter i høyere utdanning og deres læringsbetingelser. Egen erfaring fra undervisning og veiledning i høgskolen har gitt henne god kjennskap til studentene og deres utfordringer knyttet til studier. I de seneste årene har hun hatt et spesielt fokus på skriving og skriveveiledning i høyere utdanning og overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning. Hun har skrevet både artikler og bøker om disse temaene. Jonsmoen har også arbeidet innenfor voksenopplæringen som lærer på videregående nivå og som rådgiver i Vox- nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.