Mari Kristine Jore (1983) er PhD.-student i samfunnsfagsdidaktikk på doktorgradsprogrammet Danning og didaktiske praksiser ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen.

Fokuset for hennes PhD.-prosjekt er hvilke fortellinger om Norge og Vesten som konstrueres i samfunnsfagsundervisningen på ungdomsskolen. Prosjektet er inspirert av kritisk pedagogikk, postkolonial og affektiv teori, og tar sikte på å avdekke og drøfte implisitte verdensbilder og forståelsesmåter i samfunnsfagsundervisningen. Jore har bakgrunn som kultursosiolog fra Universitetet i Oslo.