Mette Marit Forsmo Jenssen er PhD-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet og er tilknyttet Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Hun har 16 års erfaring som lærer i grunnskolen og har videre jobbet som rådgiver innenfor forebyggende psykisk helsearbeid i skolen. Hun har vært ansatt ved SePU siden 2014, og fra 2018 har hun vært studieprogramansvarlig for master i utdanningsledelse parallelt med stipendiatstillingen.

Hennes doktorgradsprosjekt er tilknyttet FoU-prosjektet «Kultur for læring» i tidligere Hedmark fylke, hvor hun forsker på profesjonelle læringsfellesskap som strategi for utvikling av undervisningspraksis. Avhandlingen har en kvantitativ tilnærming.