Forfatterbilde

Joakim Caspersen

Joakim Caspersen er sosiolog og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering. Han har en doktorgrad i profesjonsstudier og arbeider mye med lærerprofesjonen, skole og skoleutvikling, nyutdannede lærere i tillegg til studier av høyere utdanning. Et annet viktig område er forholdet mellom yrkesrettede utdanninger og arbeidsliv, det være seg fag- og yrkesopplæring eller lærerutdanning ved universitetene.

Artikler