Forfatterbilde

Judit Novak

Judit Novak tok sin doktorgrad ved Uppsala universitet 2018 med den første avhandlingen i Norden om rettsliggjøringen av skolen. Siden 2019 er hun førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, der hun er emneansvarlig på masterprogrammet i utdanningsledelse samt underviser og veileder i forskerutdanningen.

Novaks forskningsinteresser er særlig knyttet til spenningsfeltet mellom juss og pedagogikk med vekt på ansvarliggjøring av skolens profesjonelle, men også til styring av utdanningssystem og utdanningspolitikk. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke artikler om rettsliggjøring av skolen og høyere utdanning, men også om internasjonale styringstrender knyttet til ekstern vurdering via skoleinspeksjon. Novak er medlem av styret for Utdanningsrett ved Universitet i Oslo.

Artikler