Audun Mollan Kristoffersen er ph.d.-stipendiat og lærer ved Huseby barneskole i Trondheim kommune og ved NTNU. Formålet med hans prosjekt er å undersøke hvordan man kan bidra til gode læringsmiljøer for barn og unge gjennom utvikling av estetiske tilnærminger til læring der inkludering står sentralt. Prosjektet er tenkt som et pedagogisk og didaktisk designsprosjekt på Huseby barneskole. Audun er utdannet spesialpedagog, har fordypning i drama og er i tillegg utdannet playbackleder ved Centre for Playback Theatre.