Hege Knudsmoen er ansatt som høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark. Hun har arbeidet med områdene læringsmiljø og tilpasset opplæring gjennom sitt arbeidsliv. Ved SePU med de samme FoU områdene og på lærerutdanningen innen tema spesialpedagogikk og om tilpasning av undervisningen for å fremme barns læring og utvikling. Hun har vært prosjektleder for FoU prosjektet «Med rom for alle» på oppdrag fra Lillehammer kommune (2011-15) og deltar i forskningsprosjektet SPEED. Hovedinteresse er barn som ikke nødvendigvis tilpasser seg egen skolegang for å gi de gode livsmestringsopplevelser og mestringsstrategier gjennom utdanning.