Lars M. Kvinge er utdannet vernepleier med master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Han arbeider som høgskolelektor ved Høgskulen Stord/Haugesund. Han er fagansatt ved tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid blant barn og unge og FoU-rådgiver i Felles FoU-enhet for Samhandling (FOUSAM).