Lisbeth Gravdal Kvarme er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie, i tillegg har hun en toer stilling ved helsesøsterutdanningen på høyskolen Diakonova. Hun har arbeidet som sykepleier, helsesøster i skolehelsetjenesten og høgskolelærer i flere år. Hovedfokuset på hovedfagsoppgaven fra Universitetet i Oslo og doktoravhandlingen fra Universitetet i Bergen var sosialt sårbare skolebarn, de stille og sosialt tilbaketrukne barna og skolemobbing. I tillegg har hun skrevet flere artikler om de stille skolebarna og mobbing i ulike internasjonale og nasjonale forskningstidsskrift og bidratt som forfatter i fagbøker om helsesøstertjenesten.