Louise Klinge har gjennom praksisnær forskning i grunnskolen undersøkt lærer-elev-relasjoner og lærerens profesjonelle relasjonskompetanse. Hun har beskrevet spesifikke kjennetegn ved relasjonskompetansen og strukturelle samt individuelle betingelser for at lærere opptrer relasjonskompetent - og deremd inngår i relasjoner med barn og unge som fremmer deres trivsel og utvikling. Hun er opprinnelig cand.mag. i dansk og filosofi, og har arbeidet som lærer for alle klassetrinn i grunnskolen. I 2017 vant hun Ph.d.-Cup for formidlingen av sin ph.d. Lærerens relationskompetence: En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen, som ligger til gratis nedlastning her.