Merete O. Karlsen er tidlegare høgskulelektor ved HVL i Bergen, med arbeidsoppgåver innan faga helsefremming og førebyggjande arbeid og veiledingspedagogikk. Ho arbeider no som psykoterapeut i eigen praksis, med fagleg og terapeutisk ståstad i gestaltterapi og sensorimotorisk psykoterapi.