Safina de Klerk har siden 2016 startet og drevet talentsenteret i realfag i Oslo, et tilpasset opplæringstilbud for elever med stort læringspotensial. De Klerk er utdannet ingeniør med en videreutdanning i pedagogikk med fokus på denne elevgruppen. De Klerk veileder også kommuner, skoler og PP-tjenester i sitt arbeid med elever med stort læringspotensial.