Svenn Erik Knutsen er cand.polit. med psykologi, pedagogikk og sosiologi i fagkretsen. Han har jobbet i PPT første gang fra 1975 til 1987, og fra 2000 som PP – rådgiver. Utover dette harr han jobbet som klinisk pedagog i BUPP, høgskolelektor ved høgskolen i Østfold og fagkonsulent mot en privat barnevernsinstitusjon. Knutsen har også vært engasjert innenfor familieterapi-  og spesialpedagogikk utdanningen i fylket gjennom senter for kompetanseutvikling (SKUT/VIDERE). Han har lang erfaring både fra klinisk praksis og utviklingsarbeid. E-post: svennknutsen@hotmail.com