Trude Kringstad, (cand. philol.) er rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. Hun har holdt en rekke kurs om skriving og skriveopplæring. Trude Kringstad leder skrivesenteret sitt arbeid i den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet i Norge.